ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Pelješki most, duljine 2404 m, svrstava se, ne samo po kompleksnosti gradnje nego i po složenosti projekta, među najzahtjevnije mostove na svijetu. Nalazi se u području iznimno visoke seizmičke aktivnosti, s projektnim ubrzanjem tla na razini čvrste stijene PGA=0,34 g i zahtijevanim proračunskim ubrzanjem 0,54 g. Kompaktna stijena nalazi se na dubini do 80 m ispod morskog dna, što rezultira iznimno zahtjevnim temeljenjem na pilotima duljine do 124 m. Na lokaciji mosta pušu jaki vjetrovi, s referentnom brzinom koja prelazi 34 m/s. Posebna je pozornost posvećena osiguravanju stabilnosti mosta u slučaju udara vjetrova na mah i potrebi da je most otvoren u svim vremenskim uvjetima. Ispunjavanje ključnih kriterija kvalitetnog konstruiranja, kao što su stabilnost, trajnost, ekonomičnost i mirno uključenje u krajolik, rezultiralo je inventivnom koncepcijom ekstradosa mosta i integralnom hibridnom strukturom, s pet središnjih raspona duljine po 285m. Tako koncipirana konstrukcija osigurava potrebnu seizmičku stabilnost mosta bez ugradbe velikih ležajeva i dodatnih seizmičkih prigušivača, što potvrđuju i brojne složene nelinearne proračunske analize, koje su detaljno predstavljene u izlaganju. U svim nelinearnim analizama uzima se u obzir interakcija temeljnog tla i konstrukcije mosta. Most Pelješac će se nakon izgradnje svrstati među 5 najvećih i najatraktivnijih mostova u Europi, izgrađenih u početku 21. stoljeća.

Ključne riječi: ekstrados most, kose zatege, duboko temeljenje, piloti, potres, vjetar, monitoring


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj