ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: Zidani lučni mostovi zbog svojega karakterističnog izgleda i kompleksnosti materijala od kojih su građeni i danas su predmet eksperimentalnih i numeričkih analiza. Jedan od istaknutih primjera ovog tipa konstrukcija jeste i Stari most u Mostaru, koji je, zajedno s lokalitetom mosta, pod zaštitom UNESCO od 2005. godine. Upravo je ovaj simbol grada na Neretvi odabran kao osnova za analizu ponašanja zidanih lučnih mostova i njihovih elemenata. Kroz rad će biti prikazani rezultati kvazistatičkih ispitivanja elemenata veze provedenih na modelima segmenata svoda Starog mosta u razmjeri 1:3 kao i rezultati ispitivanja ponašanja fizičkog modela Starog mosta skaliranog u razmjeri 1:9 ispitivanog na seizmičkoj platformi za različite nivoe seizmičke pobude. Modeli su izgrađeni s realnom aplikacijom veza između kamenih elemenata - klamfe, trnovi i tekuće olovo. Utvrđivanje kapaciteta nosivosti i načina popuštanja elemenata veza ispitivanih segmenata te određivanje mehanizma loma modela mosta osnovne su zadaće provedenih eksperimentalnih istraživanja.

Ključne riječi: zidani lučni mostovi, statičko opterećenje, seizmičko opterećenje, elementi veze, kapacitet nosivosti, razvoj pukotina, mehanizam loma


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj