ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: Neizravno djelovanje vodotoka predstavlja opasnost za sigurnost mostova jer uzrokuje podlokavanja dijelova konstrukcije, odnosno mijenja geometriju početnog projektnog stanja, i time ju stavlja u nove uvjete opterećenja. Periodičkim pregledom stanja korita i konstrukcije mosta u vodi se utvrđuje stvarno stanje mosta te pripadna ocjena, preporuke o mjerama praćenja stanja. održavanja i/ili sanacije i intervalu sljedećeg pregleda. Podloga za procjenu opasnosti od podlokavanja za pojedini most i ocjenu stabilnosti korita je morfodinamička analiza erozivnog kapaciteta toka na samom mostovskom profilu i pripadnoj dionici vodotoka. U ovom radu prikazani su rezultati specijalističkih hidrografskih mjerenja, morfodinamičke analize stabilnosti korita i zaštitnih građevina te podvodnog vizualnog pregleda elemenata konstrukcije mosta koje je proveo Građevinski fakultet u Zagrebu.Za kategorije ocjena stanja korita „dobro“ i „loše“ izdvojeni su primjeri iz Hrvatske na kojima su evidentirana karakteristična oštećenja za pojedinu kategoriju koja podrazumijevaju potrebu za održavanjem ili sanacijom.

Ključne riječi: Erozija, morfodinamička analiza, most, podlokavanje, podvodni pregled, ADCP


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj