ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Sažetak: Nasip izrađen od zrna dobivenih drobljenjem meke stijene može biti podložan dodanom slijeganju uzrokovanim raspucavanjem zrna unutar strukture nasipa. Ovo dodatno slijeganje nije uzrokovano promjenom stanja naprezanja unutar nasipa i ne može biti procijenjeno standardnim metodama proračuna na osnovi modula stišljivosti izmjerenog nakon zbijanja nasipa. Raspucavanje zrna je uzrokovano procesom rastrošbe, koji je u mekim stijenama kao što je lapor, uglavnom uzrokovan procesom sušenja i vlaženja. Ako su zrna u strukturi nasipa podvrgnuta sušenju i vlaženju, rezultat je usitnjavanje zrna do razine raspada u materijal koji se može opisati kao tlo. Usitnjeni materijal odvaja se od zrna i popunjava makro pore u strukturi nasipa što za posljedicu ima dodatno slijeganje nasipa. Uzorci za ispitivanje su izrađeni od drobljenog lapora u laboratorijskim uvjetima. Ispitivanje je provedeno sa modificiranim edometarskim uređajem. Izmjerene veličine se mogu iskoristiti u svrhu procjene dodatnog slijeganja nasipa uzrokovanog rastrošbom.

Ključne riječi: Meka stijena; Rastrošba; Lapor; Slijeganje; Nasip


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj