ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Poboljšavanjem fizičko-mehaničkih svojstava betona, dodatkom vlakana, osigurava se sve šira primjena takvog kompozita, u realnim projektima. Tehnološki razvoj opreme za ugradnju betona prskanjem, omogućio je upotrebu mikroarmiranog betona, u prvom redu u konstruktivnim sistemima osiguranja iskopa podzemnih konstrukcija. U radu će se prikazati rezultati ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava betonskih mješavina s čeličnim vlaknima. Specificirati će se prednosti primjene ovakvog kompozita u izradi obloga podzemnih konstrukcija. Prikazati će se preporuke za spravljanje i ugrađivanje mikroarmiranog betona tehnologijom prskanja, kao i pristup u dimenzioniranju tunelske obloge od mikroarmiranog betona.

Ključne riječi: vlakno, beton, fizičko-mehanička svojstva, tehnologija prskanja


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj