ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Cilj ovog rada je prikazati utjecaj modeliranja koeficijenta reakcije podloge na jednostavan 3D okvir izložen horizontalnom simetričnom statičkom djelovanju. Budući da rad predstavlja nastavak istraživanja na ovu temu, radi jednostavnosti usvojeno je da je konstrukcija i u ovom slučaju također izvedena na kvadratnim temeljima na granuliranom tlu. Različite vrijednosti koeficijenta reakcije, tla dobivene za kvadratne temelje, posljedica su korištenja različitih izraza definiranih od strane pojedinih autora. Tako su na jednom dijagramu prikazane za svakog autora vrijednosti koje nam daju odnos između dimenzija kvadratnih temelja i koeficijenta reakcije tla. Odgovor karakterističnog okvira, dodatno opterećenog horizontalnim djelovanjem, na te utjecaje, prikazan je u radu.

Ključne riječi: horizontalno opterećen 3D okvir, koeficijent reakcije tla, numeričko modeliranje


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj