ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Većina izvanrednih pojava nosi sa sobom potencijal velike materijalne štete, gubitka ljudskih života, nesagledivih posljedica na okoliš kao i nemogućnosti procjene što, gdje i kako ce se razvijati splet ali i rasplet okolnosti vezanih za dani događaj. Najznačajniji faktor koji umnogome moče ublažiti posljedice je pravovremena i mjerodavna informacija s kojom se mogu sagledati i trenutačno stanje ali i procijeniti dalji događaji sa strategijom pristupa danoj situaciji. Metodologija primijenjena u ovom radu proizlazi iz načela daljinske detekcije i mineralne spektroskopije kako bi se odredile površinske pojave i koncentracije različitih ciljeva: tla, vegetacije, rudnih sirovina, kvaliteta vode i sl. Korištenjem pasivnog metoda hiperspektralne daljinske detekcije ili aktivnog metoda putem LIDAR-a, moguće je detektirati važne pojave na tlu i karakterizirati ih. Promjene uzrokovane zagađenjem ili promjenom stanja, imaju utjecaja na sve elemente sustava: onečišćenje vode ili tla moguće je direktno primijetiti spektroskopskim promjenama u samom tlu ili voda uslijed pojave novih materija, ili pak posredno kroz stres i smanjenje kvantiteta ili kvaliteta biljnog pokrova. Primijenjena daljinska detekcija se moče promatrati kao multi-disciplinski sistem "alatki" koje se mogu primijeniti u svrhu definicije, razmatranja i rješavanja problema i izazova sa kojima se susreće u izvanrednim uvjetima. Mogućnost dobivanja točnih i pravovremenih informacija umnogome moče pomoči u razrješavanju situacije na terenu. Kombiniranim metodama daljinske detekcije moguće je stvoriti pseudo-realan prikaz cjelokupne situacije i donijeti strateške i taktičke odluke brzo i sukladno prikazanim izazovima.

Ključne riječi: daljinska detekcija, spektroskopija, LIDAR, izvanredni uvjeti, hiperspektralno


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj