ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U BiH postoji prijeka potreba za unapređenjem infrastrukture zašto je neminovno iznaći odgovarajući način financiranja. Budući da postoje znatna ograničenja financiranja isključivo preko javnog ili preko privatnog sektora, u radu se istražuju mogućnosti pravljenja iskoraka u financiranju infrastrukture u BiH korištenjem modela javno-privatnog partnerstva (JPP). Međutim, postoje ograničenja primjene i ovog modela. Iskustva nekih europskih tranzicijskih zemalja pokazuju da financiranje po modelu JPP ne ispunjava velika očekivanja, čak da je po nekim aspektima i manje uspješno nego tradicionalna metoda, čija je primjena, s druge strane, vrlo ograničena izuzetno suženim fiskalnim prostorom. To nameče potrebu što boljeg poznavanja modela JPP-a. Nažalost, njegovo razumijevanje je na niskoj razini u BiH. Temeljni okvir modela još uvijek nije definiran, a javni sektor nema iskustva u njegovom implementiranju. Stoga se u radu pokušava pokazati na koji način bi model JPP-a mogao biti uspješno primijenjen.

Ključne riječi: BiH, infrastruktura, javno privatno partnerstvo (JPP)


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj