ISSN 2232-9080

 
 

Marijana Prkačin

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. građevinarstva


Radovi ovog autora:

 VARIJANTE IZVEDBE CESTOVNIH ČELIČNIH MOSTOVA

VARIJANTE IZVEDBE CESTOVNIH ČELIČNIH MOSTOVA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres