ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Poplave su prirodne katastrofe, koje mogu uništiti prirodne resurse, uzrokovati žrtve i naštetiti okolišu. Poznate su po svojim smrtonosnim i razornim utjecajima. Za predviđanje važnih informacija o poplavama, kao što su opseg poplave i nadmorske visine vode na određenim lokacijama, potrebno je primijeniti hidrauličko modeliranje i mapiranje poplavnih područja (FIM). Sustav za modeliranje vodotoka (HEC-RAS) i tehnologije daljinskog istraživanja (RS), u kombinaciji s geografskim informacijskim sustavima (GIS), ključni su za praćenje poplava. Primarni naglasak u ovom radu je na definiranju poplavnih zona i izradi karata opasnosti od poplava za rizična područja. Ovaj model može dodijeliti prioritete razvoja prostora i pripremiti službe za buduću hitnu pomoć i intervencije na rizičnim mjestima.

Ključne riječi: opasnost od poplava, HEC-RAS, hidrološki modeli, geoprostorni podaci, GIS


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)