ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Istraživanja pokazuju da postoje značajni gubici resursa u građevinarstvu te sukladno tome zaostajanje u produktivnosti za globalnom ekonomijom i industrijom posebice. Također, mali je broj radova i studija o tim gubicima. S druge strane, veći stupanj produktivnosti iziskuje  manje gubitke materijala, energije i ostalih inputa. Stoga se građevinska poduzeća odlučuju na uvođenje leana kao jednog od vodećih metoda smanjivanja gubitaka. Ovaj rad se bavi sagledavanjem uvođenja leana u građevinska poduzeća u BiH, koje je trenutno na niskoj razini. Zaključuje, imajući u vidu da je većina građevinskih poduzeća u BiH mala, da uvođenje leana i tim putem smanjivanja rasipanja resursa te povećanja produktivnosti i konkurentnosti traži znatno bolju informiranost i posebice veću naobrazbu.

Ključne riječi: građevinarstvo, lean, gubici, produktivnost


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)