Katarina Ravnjak

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

 IDEJNO RJEŠENJE GLAVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA OSOVA I VINIŠTE (OPĆINA ŽEPČE)

IDEJNO RJEŠENJE GLAVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA OSOVA I VINIŠTE (OPĆINA ŽEPČE)