Sažetak: Most Vranduk-I nalazi se na trasi autoputa na dijelu poddionice: sjeverna administrativna granica općine Zenica - Zenica Sjever. Most se sastoji od dva usporedna objekta za lijevu i desnu stranu autoputa. Most Vranduk-I se oslanja na tri stupa. U radu je obrađen iskop stupnog mjesta S1D i S1L mosta Vranduk-I kontroliranim miniranjem. Pravilnim odabirom opreme za bušenje minskih bušotina, definiranjem bušačko-minerskih parametara i koraka iskopa postignuta je minimalna zona oštećenja okolne stijene van linije iskopa stupnih mjesta S1D i S1L, koja je neminovna pri iskopu miniranjem, što ima za posljedicu očuvanje nosivosti stijenske mase kao najvažnijeg „podgradnog“ elementa.

Ključne riječi: iskop, stupno mjesto, geometrija bušenja, miniranje, eksploziv


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)