Sažetak: Opskrba stanovništva pitkom vodom neizostavan je segment u okvirima današnjeg kvalitetnog i održivog razvoja ljudskog društva. Održivost rada vodoopskrbnih sustava može se poboljšati iskorištavanjem dostupnih obnovljivih izvora energije. Vanjski obnovljivi izvori energije su najčešće energija sunca, energija vjetra, energija vode, geotermalna i energija dobivena iz biomase, energija vodika, dok unutarnja obnovljiva energija postoji u samom vodoopskrbnom sustavu. U radu se analizira mogućnost iskorištenja unutarnje energije postavljanjem turbine na glavnom gravitacijskom dovodu od akumulacije Tribistovo do uređaja za pročišćavanje vode vodoopskrbnog sustava općine Posušje.

Ključne riječi: vodoopskrba, održivost, obnovljivi izvori energije, turbine na vodoopskrbnim cijevnim vodovima


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)