ISSN 2232-9080

 
 

Kristijan Boras

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE KROZ NASIP I OKOLNO TLO

HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE KROZ NASIP I OKOLNO TLO

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres