ISSN 2232-9080

 
 

Pero Marijanović

prof. dr. sc. Pero Marijanović 

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet


Radovi ovog autora:

Korica od PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres