ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Sudionici u izgradnji nove luke Zadar – Luke Gaženica su: 
Naručitelj: Lučka Uprava Zadar; Investicijske banke: EIB, Njemačka razvojna banka KfW; Nadzor: INSTITUT IGH d.d.; Izvođač: STRABAG AG, Koln; Projektanti: INSTITUT IGH d.d. – PC RIJEKA, RIJEKAPROJEKT d.o.o., MARINA PROJEKT d.o.o., OPUSGEO d.o.o.; 
Faze izgradnje su: I FAZA – zemljani radovi; II FAZA - izgradnja obalnih konstrukcija, infrastrukture terminalskih površina i prilaznih cesta sa pripadajućom infrastrukturom; IIIa FAZA - ozelenjivanje i hortikulturno uređenje i IIIb FAZA - izgradnja zgrade terminala i pratećih sadržaja. Tehnologija rada: Predmetne radove karakterizira masivnost zahvata i linijska proizvodnja.

Ključne riječi: sudionici u izgradnji, faze izgradnje, tehnologija rada, luka Gaženica


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj