ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Objekt se nalazi u Neumu, u IX MCS zoni, i 3. klimatskoj zoni. Dopuštena nosivost tla je 300 KN/m2. Teren na kojem se nalazi objekt je u nagibu, a samim time su temelji kaskadni. Objekt je takvog oblika da ima isturenih i izlomljenih dijelova, ali je u suštini pravokutnog oblika. Tlocrtne dimenzije objekta su 26.60 m x 17.10 m, ukupna visina objekta od nivoa temelja do vrha je 25.7 m. Svi krovovi su dvostrešni s nagibom od 21°. Nosiva konstrukcija objekta je skelet armiranobetonski zidovi, grede, stupovi i ploče. Vertikalne terete koji su sukladni teretima za velika okupljanja ljudi i horizontalna (seizmičke) sile, preuzima cijela prostorna konstrukcija, odnosno njezini konstruktivni elementi ovisno o krutostima. Svi zidani zidovi u statičkom i dinamičkom smislu tretiraju se kao zidovi ispune.

Ključne riječi: Diplomski rad, crkva u Neumu, potres po EC8


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj