ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Katarina Ravnjak

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

 IDEJNO RJEŠENJE GLAVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA OSOVA I VINIŠTE (OPĆINA ŽEPČE)

IDEJNO RJEŠENJE GLAVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA OSOVA I VINIŠTE (OPĆINA ŽEPČE)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj