ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U prvom dijelu ovog rada prikazan je osvrt na literaturne podatke o korištenju Silica fume (SiO2 prašina) ili mikrosilike u betonima visokih čvrstoća. Istovremenim korištenjem mikro-silike, superplastifikatora i kvalitetnih agregata mogu se dobiti betoni čvrstoće i preko 200 MPa; korištenjem ova dva dodatka može se smanjiti v/c faktor do 0,15, što značajno smanjuje poroznost betona, a tim povećava vodonepropusnost, otpornost na mraz, agresivne utjecaje itd. Niskim v/c faktorom postižu se visoke rane čvrstoće, što je dokazano i našim istraživanjima, prikazanim u eksperimentalnom dijelu ovog rada (nakon 12 sati βp = 38 MPa, nakon 24 sata 60 MPa), što pruža veliku mogućnost primjene ovih betona za interventne radove u građevinarstvu, brzo skidanje oplate i općenito u proizvodnji elemenata bez zaparivanja. Betoni sa mikrosilikom i superplastifikatorom i kod v/c faktora 0,30 imaju jako tekuću konzistenciju, pa su pogodni za niz radova u građevinarstvu — zalivni betoni i sl. U posljednjem dijelu ovog rada prikazane su prognozistički detaljnije izvanredne mogućnosti primjene betona sa mikrosilikom (BMS) u različitim područjima u građevinarstvu — od hidrotehničkih objekata do betonske galanterije.

Ključne riječi: Beton visokih marki, Silica fume, mikrosilika, Beton sa mikrosilikom (BMS)


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj