ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Glavni cilj ovog rada je pregled trenutnog stanja razvoja za predviđanje slijeganja plitkih temelja na zrnastim tlima. Kritički su razmotrene klasične metode predviđanja slijeganja. Sadašnje metode predviđanja slijeganja općenito precjenjuju slijeganja i podcjenjuju dopuštene tlakove, što čini projekte temelja vrlo konzervativnima. Prikazuju se neki posljednji napredci, uključujući dvije determinističke metode i probabilistički pristup, pošto imaju značajan potencijal za poboljšanje trenutnog stanja razvoja.

Ključne riječi: plitki temelji, zrnata tla, slijeganja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj