ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Sustavi za navodnjavanje projektiraju se i izvode s ciljem nadoknade nedostatka vode potrebne za optimalan uzgoj poljoprivrednih kultura izazvanog nedostatkom oborina i/ili zaliha vode u tlu. Kod odabira površina za navodnjavanje uvažavaju se prirodni potencijali područja, odnosno tlo i voda, kao i mogućnosti uklapanja u sadašnje stanje, plansku i detaljnu dokumentaciju i lokalne interese područja. U radu je dat pregled potreba za vodom određenih poljoprivrednih kultura na temelju analize klimatskih parametara područja Hercegovačko-neretvanske županije. U nastavku je prezentirana metodologija izrade karte pogodnosti tala za navodnjavanje te su dati rezultati analize i karte pogodnosti tala za područje HNŽ-a.

Ključne riječi: navodnjavanje, evapotranspiracija, pogodnost tala za navodnjavanje, potrebe za vodom, HNŽ


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj