ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U Federaciji BiH vode su proglašene za opće dobro. Kao takve, one su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne uprave (gradova i općina). Riječ je o površinskim kopnenim i podzemnim vodama, koje obuhvaćaju i obalne morske vode i prijelazne vode. Izrada Strategije upravljanja vodama je predviđena Zakonom o vodama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 70/06) i to je osnovni dugoročno planski dokument sektora voda u Federaciji BiH kojim se definira politika upravljanja vodama. Sadržaj Strategije upravljanja vodama je, također, definiran Zakonom o vodama, sa slijedećim neophodnim stavkama: ocjena stanja u području upravljanja vodama, ciljevi i smjerovi zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, prioriteti za postizanje ciljeva upravljanja vodama, ocjena potrebnih sredstava za provedbu programa i rokovi za postizanje ciljeva upravljanja vodama, potrebne djelatnosti za provedbu obveza iz međunarodnih ugovora koji se odnose na upravljanje vodama. Kroz definiranje ciljeva i mjera za dostizanje istih, određuje se budući pravni, institucionalni i ekonomski okvir djelovanja sektora za upravljanje vodama u Federaciji BiH, kao i okvir djelovanja za uporabu voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Sukladno Zakonu o vodama, Strategija upravljanja vodama je dio Strategije zaštite okoliša. Metodologija izrade Strategije upravljanja vodama je podrazumijevala da njeni ciljevi i mjere budu kompatibilni i u skladnom odnosu sa ciljevima Strategije zaštite okoliša.

Ključne riječi: upravljanje vodama u Federaciji BiH, osnovni dugoročni planski dokument sektora voda kojim se definira politika upravljanja vodama, okvir djelovanja za uporabu voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda, pravni, institucionalni i ekonomski okvir djelovanja sektora za upravljanje vodama u Federaciji BiH


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj