ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Katolička crkva Svetog Marka i Luke je smještena u Mostaru, župa Cim-Ilići. Objekt se nalazi u uvjetima VIII. zone stupnja seizmičkog inteziteta prema MCS ljestvici, s računskim ubrzanjem tla ag=0.2*g. U potpunosti je izložen djelovanju vjetra, inteziteta i karakteristika III. zone, propisanih prema Eurocode propisima. Objekt se nalazi na 101.90 m.n.v. i pripada mediteranskoj klimatskoj zoni prema kojoj je i usvojena karakteristična vrijednost opterećenja od snijega na tlo. Maksimalna vrijednost dopuštene nosivosti tla je 385 kPa i ona se odnosi na temeljno tlo ispod zvonika, dok je vrijednost dopuštene nosivosti tla ispod temeljnih traka 140 kPa. Prvotni geomehanički uvjeti za temeljenje bili su izrazito nepovoljni zbog degradiranog tla i podzemnih voda. Problem podzemnih voda je riješen drenažnim sustavom dok je degradirani sloj tla u potpunosti zamijenjen slojem šljunka debljine 30 cm.

Ključne riječi: crkva, konstrukcija, izvođenje, armatura


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj