ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je na primjeru tunela prikazana zaštita podzemnog iskopa, a u programskom paketu ˝Geo 5 FEM˝ odrađena je analiza naprezanja i deformacija podzemnog iskopa s i bez usvojene zaštite. Usvojena zaštita je u vidu injektiranih štapnih sidara. Odgovarajući podgradni sustav određen je RMR geomehaničkom klasifikacijom. Analiza stabilnosti kosine na ulaznom portalu odrađena je u programu GeoStudio 2004/2007, Slope.

Ključne riječi: RMR, Geo 5 FEM, ulazni portal, GeoStudio


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj