ISSN 2232-9080

 
 

Petar Adamović

Tehničko veleučilište u Zagrebu, mr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od *IZVEDBA PILOTA I ZIDOVA DIJAFRAGME OD SAMOZBIJAJUĆEG BETONA

*IZVEDBA PILOTA I ZIDOVA DIJAFRAGME OD SAMOZBIJAJUĆEG BETONA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres