ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Marin Boras

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. građevinarstva


Radovi ovog autora:

 SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj