ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Okosnicu vodoopskrbnog sustava grada Mostara čine izvorišta Radobolja i Studenac. Na slivnom području ova dva izvorišta sve je izraženija nekontrolirana izgradnja, a prisustvo divljih deponija organskog otpada (iz klaonica) predstavlja direktnu prijetnju kvaliteti vode za piće na izvorištima. Također, dokazani upliv hidrotehničkih akumulacija nije zanemariv, osobito u periodu malih voda.
Stoga je održavanje, razvoj i unapređenje postojećeg sustava brze filtracije i dezinfekcije na izvorištu Radobolja, kao i sustava dezinfekcije na izvorištu Studenac, od izuzetnog značaja. Kroz ovaj rad daje se pregled postojećih modela procesa pripreme vode za piće i razmatra mogućnost primjene i razvoja Stimela okruženja modeliranja na navedenim izvorištima.

Ključne riječi: slivno područje, kvalitet vode za piće, izvorište Radobolja i Studenac, mogućnost modeliranje procesa pripreme u Stimela okruženju


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj