Sažetak: Kao predmet istraživanja u ovom radu, izdvojen je stijenski materijal iz majdana lokalnog naziva „Suljo Čilić“ i jednog dijela majdana „Padešnica“ lokalnog naziva „Padešnica Crna“, koji predstavljaju dio masiva Jablaničkog gabra. Stijenski materijal iz ovih majdana izabran je zbog prisutnih razlika u jednoosnoj čvrstoći na pritisak, a kako bi se dao odgovor zašto se u istom stijenskom materijalu pojavljuju značajne razlike u vrijednostima ovog parametra. U radu su prikazani rezultati ispitivanja jednoosne čvrstoće na pritisak i mineraloško-petrografske građe krupnozrnog i sitnozrnog gabra sa ovog ležišta, iz majdana lokalnih naziva „Suljo Čilić“ i „Padešnica Crna“. Nakon izvođenja opita jednoosne čvrstoće na pritisak i analize rezultata, izvršena je detaljna mineraloško-petrografska analiza površina loma karakterističnih uzoraka. Zahvaljujući većem broju ispitivanja, utvrđena je korelacija između mineraloško-petrografskih karakteristika (strukturne građe) i vrijednosti jednoosne čvrstoće na pritisak. S obzirom da je riječ o dva varijeteta gabra koji imaju i značajnu razliku u krupnoći zrna, kao poseban uticajni faktor, razmatran je i uticaj veličine zrna na dobivene vrijednosti jednoosne čvrstoće na pritisak.

Ključne riječi: gabro, jednoosna čvrstoća na pritisak, strukturna građa


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj