Sažetak: Za svaki kamenolom, bilo novi ili postojeći, nužno je na temelju odredbi entitetskih Zakona o zaštiti okoliša pribaviti Okolišnu dozvolu pošto ne postoji državni zakon koji bi na razini Bosne i Hercegovine regulirao ovo područje. Sastavni dio zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole jesu i podaci iz dokumenata prostornog uređenja. Eksploatacija mineralnih sirovina pripada području rudarske djelatnosti koja podliježe entitetskim zakonima o rudarstvu. Osim zakona o rudarstvu, eksploatacija mineralnih sirovina danas se u Bosni i Hercegovini uređuje primjenom niza zakona i uredbi / pravilnika za koje su nadležna različita entitetska, a u Federaciji BiH i županijska ministarstva, kao i inspekcije.

Ključne riječi: kamenolomi, okoliš, dozvola, postupak, procedure


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj