ISSN 2232-9080

 
 

Ivica Brizić

Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, izv. prof., dr. sc.


Radovi ovog autora:

Korica od PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres