Martin Kondža

Sveučilište u Mostaru, Farmaceutski fakultet, asistent, mag. pharm.


Radovi ovog autora:

 PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj