Kenan Mandžić

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, vanr. prof., dr. sc.


Radovi ovog autora:

 PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj