ISSN 2232-9080

 
 

Azra Špago

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar, vanredni profesor


Radovi ovog autora:

Korica od ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres