ISSN 2232-9080

 
 

Gabrijel Rako

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres