Pretraži

Sabid Zekan

Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet, Univerzitet u Tuzli, prof. dr. sc., dipl. ing. rud.


Radovi ovog autora:

Korica od INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA

INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA