ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Jaroslav Vego

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

Autor(i): Jaroslav Vego