ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Imre Nagy

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, prof. dr. sc., dipl. geograf


Radovi ovog autora:

 VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA

VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA