ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Josip Zelenika

dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru


Radovi ovog autora:

 PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

Autor(i): Josip Zelenika