ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Tomislav Korman

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni Fakultet, Docent


Radovi ovog autora:

 PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA