ISSN 2232-9080

 
 

Sanja Lončar Vicković

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

Korica od INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres