ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidija Krstevska

Univerzitet Sv. Ćiril i Metodij, Skopje, Institut za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju – IZIIS, Ph. D.


Radovi ovog autora:

 EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SKALIRANOG MODELA I SEGMENATA LUKA STAROG MOSTA U MOSTARU

EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SKALIRANOG MODELA I SEGMENATA LUKA STAROG MOSTA U MOSTARU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj