Anja Palac

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 ANALIZA STRUJANJA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU PROJEKTIRANOG DONJEG KOMPENZACIJSKOG BAZENA CHE VRILO

ANALIZA STRUJANJA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU PROJEKTIRANOG DONJEG KOMPENZACIJSKOG BAZENA CHE VRILO

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj