Gordon Gilja

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, doc. dr. sc.


Radovi ovog autora:

 UTJECAJ VODOTOKA NA SIGURNOST MOSTOVA

UTJECAJ VODOTOKA NA SIGURNOST MOSTOVA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj