ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Sažetak: Za proračun kompleksnih potresnih djelovanja na konstrukciju danas se koriste standardne metode temeljene na silama ili na pomacima. U praksi najčešće korištena metoda spektra odziva ima značajne nedostatke kojih projektanti najčešće nisu svjesni. Rezultat su objekti s nepoznatim i nepouzdanim stupnjevima zaštite od potresa. U radu je prikazana primjena metode temeljene na pomacima i stupnjevima oštećenja na primjeru tradicionalno korištenih, višestruko nelinearnih zidova od drveta popločanih OSB panelima ili pločama na bazi gipsa. Izvedeni su parametri potrebni za određivanje stupnja oštećenja i predložene granične vrijednosti relativnih katnih pomaka i stupnjeva oštećenja za različite razine potresnoga rizika. U radu su prikazani primjeri provedene parametarske studije za takozvane računske potrese s povratnom periodom od 475 g i vjerojatnoćom prekoračenja od 10% u 50 godina.

Ključne riječi: okvirni zidovi od drveta, OSB i GB paneli, performance based engineering, stupanj oštećenja, Stewart-ova histereza, MCASHEW


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj