ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: U radu je izvršen proračun stabilnosti i zaštite kosina na dionici pristupnog puta VE Mesihovina. Proračun je rađen u programu Geostudio (Geo-Slope International Ltd. Calgary, Kanada), uz usvajanje metode Spencera. Nakon izračuna usvojen je tip zaštite koji se koristi u cilju zašite kosina od lokalnih utjecaja.

Ključne riječi: stabilnost kosina, tip zaštite, usjeci


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj