ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Upravljanje ljudskim potencijalima poslovna je funkcija koja objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih. To je strateški organizirana aktivnost čiji je zadatak upravljanje zaposlenicima s ciljem postizanja dugoročnih, strateških ciljeva poduzeća.
Upravljanje ljudskim potencijalima smatra se strateškom poslovnom funkcijom ukoliko se ono provodi kroz sustavno formuliranu strategiju upravljanja ljudskim potencijalima usklađenu sa strategijom poduzeća. U ovom se radu nastoji prikazati koncept upravljanja ljudskim potencijalima u praksi prepoznajući ljudski faktor kao najvažniji potencijal uspješnog građevinskog poduzeća. Rad se bavi važnosti nagrađivanja zaposlenika kao posebne prakse upravljanja ljudskim potencijalima te prikazuje predloženi model nagrađivanja zaposlenika u stvarnom građevinskom poduzeću.

Ključne riječi: upravljanje ljudskim potencijalima, strategije upravljanja ljudskim potencijalima, građevinska poduzeća


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj