ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: Tekstilom ojačani cementni matrični kompoziti (TOCMK) smatraju se jednom od tehnika za ojačanje i popravak građevinskih objekata. Uporaba ovih kompozita je razvijena zbog njihovih visokih mehaničkih svojstava u pogledu vlačne čvrstoće. Zbog toga je mehaničko ponašanje TOCMK-a bilo predmet nekoliko eksperimentalnih i numeričkih studija i istraživanja kako bi se utvrdili parametri koji upravljaju njegovim ponašanjem. Međutim, ove studije se provode pomoću mjernih tehnika kojima se procjenjuje stanje naprezanja i deformacije na površini TOCMK-a. Ponašanje i unutarnje interakcije se izvode pristupima mehanike kontinuuma i loma.
Ovaj rad obuhvaća integriranje optičkog vlakna u kompozit kako bi se izmjerile unutarnje deformacije matrice i tekstila. Dobiveni rezultati se uspoređuju sa zakonom smjesa, koji u ovom trenutku ostaje hipoteza koja nije eksperimentalno potvrđena.

Ključne riječi: cementni matrični kompozit, unutarnje mehaničko ponašanje, senzor s optičkim vlaknima, zakon smjesa, unutarnja deformacija, interakcija između vlakna i matrice


PDF Cijeli rad (HR)

PDF Cijeli rad (EN)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj