ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je na primjeru Masarykove ulice smještene u užem centru grada Zagreba prikazan postupak ocjene učinkovitosti različitih mjera za smanjenje razina buke koje se odnose na upravljanje prometom. Analiza stanja bučnosti za šest različitih scenarija provedena je metodom računalnog modeliranja u specijaliziranom računalnom programu za predviđanje razina buke LimA, prilikom čega je definiran onaj optimalni koji je rezultirao najvećim smanjenjem razina buke u Masarykovoj ulici te najmanjim povećanjem razina buke u okolnim ulicama. Rezultati proračuna validirani su kratkotrajnim mjerenjima razina buke na terenu u dnevnom, večernjem i noćnom periodu.

Ključne riječi: prometna buka, urbane sredine, mjere za smanjenje razina buke, monitoring, mjerenja, modeliranje


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj