ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. broj, 2020.

Broj 19, lipanj 2020., godište 10

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 19. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku i sastoji se od deset radova. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO i Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), a u tijeku su aktivnosti na upisu u nove baze.

Kao nova urednica, poželjela bih dobrodošlicu novim članovima uredničkog odbora i zahvaliti im na suradnji. Također, zahvaljujem autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 19. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti. Aktivnosti na organizaciji 19. broja bile su otežane radi pandemije Covida-19 i najvećim dijelom radi entuzijazma i upornosti uredništva, autora i recenzenata, broj je objavljen na vrijeme, a svi komentari su uvijek dobrodošli kako bi mogli raditi na poboljšanjima….

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za utjecaj buke u urbanim sredinama, utjecaj klimatskih promjena, hidrotehničke sustave, numeričko modeliranje u geotehnici, konstrukcije vjetroagregata, ispitivanje konstrukcija i hidrauličko modeliranje. Radovi pod naslovom „Austrougarski zrakoplovni hangari u Mostaru“ (I. i II. dio) predstavljaju prvu znanstvenu analizu u Bosni i Hercegovini o austrougarskom zrakoplovstvu i arhitekturi objekata vezanih za zrakoplovstvo iz toga razdoblja. Jedan članak daje pregled mogućnosti sudjelovanja Bosne i Hercegovine u prekograničnim projektima financiranim od strane EU-a, s posebnim osvrtom na projekt u kojem je građevinski udio bio značajan, a u cilju približavanja teme sudjelovanja u međunarodnim projektima kolegama iz polja građevinarstva.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći jubilarni 20. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2020. godine.

S poštovanjem,

Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 OCJENA UČINKOVITOSTI MJERA ZA SMANJENJE RAZINA BUKE U URBANIM SREDINAMA

OCJENA UČINKOVITOSTI MJERA ZA SMANJENJE RAZINA BUKE U URBANIM SREDINAMA

 AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - I. DIO

AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - I. DIO

 AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - II. DIO

AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - II. DIO

 UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VODNE RESURSE U BOSNI I HERCEGOVINI

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VODNE RESURSE U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i): Erina Dakić
 ODRŽIVOST URBANOG VODNOG SUSTAVA KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ODRŽIVOST URBANOG VODNOG SUSTAVA KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 NUMERIČKO MODELIRANJE SLIJEGANJA ZA PLITKE TEMELJE NA SLOJEVITIM TLIMA

NUMERIČKO MODELIRANJE SLIJEGANJA ZA PLITKE TEMELJE NA SLOJEVITIM TLIMA

 PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE KAO GENERATOR RAZVOJA ZAJEDNICE – PROJEKT „ADRIATIC CANYONING“

PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE KAO GENERATOR RAZVOJA ZAJEDNICE – PROJEKT „ADRIATIC CANYONING“

Autor(i): Ivan Jurilj
 PRIMJER KONSTRUKCIJE VJETROAGREGATA

PRIMJER KONSTRUKCIJE VJETROAGREGATA

 PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

 HIDRAULIČKA ANALIZA NESTACIONARNOG STRUJANJA U SLUČAJU RUŠENJA BRANE TRIBISTOVO

HIDRAULIČKA ANALIZA NESTACIONARNOG STRUJANJA U SLUČAJU RUŠENJA BRANE TRIBISTOVO

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj